Keskiarvolaskennan muutos

1.2.2018

Hallituksen päätöksen mukaisesti SKL:n kilpailusääntöjen keskiarvolaskentaan tehdään pari muutosta sääntökohtaan 19.2.

Keskiarvolaskenta muuttuu nykyisestä 200 sarjaan perustuvasta 100 sarjan mukaiseksi. Tämä muutos tapahtuu maanantaina 5.2 ajettavassa keskiarvossa.
Leikkuriprosentin muutos 10 %:sta 5 %:iin tapahtuu maanantaina 19.2 ajettavassa keskiarvossa. Vaiheittaisen siirtymisen syynä on rekisteriohjelman muutoksessa tarvittavat toimenpiteet.
Toivomme, että näistä muutoksista tiedotetaan myös paikallisesti.

19. Kilpailijoiden luokitus ja keskiarvon määräytyminen
19.2 Keilaaja luokitellaan keskiarvon perusteella ensimmäisen kerran, kun hänellä on pelattuna vähintään 24 sarjaa. Sarjat voivat olla muodostuneita yhden tai useamman kauden ajalla. (100 pelattuun kilpailusarjaan asti hänen keskiarvonsa on kaikkien keilattujen henkilökohtaisten sarjojen antama aritmeettinen keskiarvo.) Keskiarvokilpailuissa pelaajan keskiarvona käytetään 180,00, kunnes hän on saanut pelatuksi 24 sarjaa, jolloin hänen keskiarvonsa määräytyy näiden 24 sarjan mukaan seuraavan laskentajakson alusta.
Pelaajan keskiarvo määräytyy 100 sarjan rajan saavuttamisen jälkeen laskentajaksoittain seuraavasti:
Luvusta 100 vähennetään laskentajaksolla keilattujen sarjojen määrä. Saadulla luvulla kerrotaan voimassa oleva keskiarvo. Saatuun lukuun lisätään laskentajaksolla kaadetut keilat. Näin saatu luku jaetaan luvulla 100.
Keskiarvossa ovat mukana myös uusinnat, finaalit, joukkuekilpailujen henkilökohtaisesti keilatut sarjat, desperado-sarjat ja myös firmakeilailussa keilatut sarjat. Laskennassa sellaiset kilpailutulokset, joiden tarkka sarjakeskiarvo on vähemmän kuin 0,95 * voimassa oleva keskiarvo lasketaan mukaan tuloksella 0,95 * voimassa oleva keskiarvo * tuloksen sarjamäärä. Tämä ei koske väliä 24 – 100 sarjaa eli tulosaikaa, jossa keskiarvo on aritmeettinen. Muutos tehdään SKL:n keskiarvolaskennassa, joten nämäkin tulokset toimitetaan keskiarvolaskentaan aivan normaalisti.
Keskiarvo päivitetään viikoittain siten, että mukaan lasketaan kalenteriviikon loppuun mennessä pelatut tulokset. Erikoiskilpailun sijoittuessa paikkaan, jossa maanantai on pyhäpäivä (esim. toinen pääsiäispäivä), voidaan tällainen maanantai sisällyttää edeltävään kilpailuviikkoon kuuluvaksi. Uuden keskiarvon viikoittainen voimaanastumispäivä on laskentajakson päättymisestä viikon päästä maanantaina. Myös voimaanastumisessa vaikuttaa maanantaille sijoittuva pyhäpäivä, mikäli tämä maanantai on määritetty edelliseen kilpailuviikkoon kuuluvaksi.


Sami Järvilä